Medlemsservice

Har du lyst til at passe vores facebook.?

Der sker en masse og vi mangler nogen til at skrive foreningens meddelser o.lign. på facebook.

Så skriv til formand@dacf.dk

DACF ServiceTeam hjælper MedlemsService og DACF Vejhjælp under ferier og sygdom. Servicetelefoner er de samme to numre som er angivet øverst.

Medlems-Service

MedlemsService kan man ringe til mandag og onsdag kl. 16.00 til 19.00

MedlemsService Koordinator

Birgit Jensen (1213)

Vesterled 3 Lind, 7400 Herning

+45 70 23 61 50

service@dacf.dk

Opgiv dit medlemsnummer ved alle henvendelser !

DACF Vejhjælp - kan man ringe til mandag og onsdag kl. 16.00 til 19.00

Daglig leder af DACF Vejhjælp

Tina Eivang Greiner (4457)

Asfergvej 10, Hvidsten, 8981 Spentrup

+45 70 70 22 03

vejhjaelp@dacf.dk

MedlemsService er den direkte linje til foreningens mange gode services, og kan rådgive dig inden for alle områder i forbindelse med at være autocamper-ejer.

ServiceTeam

Jette Jensen (5355)

Glesborg Bygade 31

8585 Glesborg

Birgit Anette Simonsen (4347)

Koustrupparken 149, Lind

7400 Herning

Medlemmers eget salg

af autocamper

MedlemsService

tlf. +45 70 23 61 50

mandag og onsdag kl. 16.00 - 19.00

 

Vejhjælp administration tlf. +45 70 70 22 03

mandag og onsdag kl. 16.00 - 19.00

Markedets bedste

Vejhjælps Betingelser

Tilmeld dit kontingent til BS:

så sparer du kr. 25,- om året

da vi ikke skal sende girokort

BETALINGSSERVICE

For at gøre brug af link til mailadresser - så skal følgende først være gjort:

1.

Tryk på den mailadresse som skal skrives til, - hvis man her bliver bedt om at oprette en mailkonto! Så

2.

skriv din egen mailadresse/ konto og tryk opret.

Nu bliver din egen mail åbnet automatisk hver gang du trykker på et mailadresse-link

og modtager-adressen er sat ind.

WALKIETALKIE

DACF har sine egne frekvenser

som kan bruges på UHF Walkie'e

 

 

 

 

 

 

Medlemservice

service@dacf.dk/

+45 70 23 61 50

 

Vejhjælp

vejhjaelp@dacf.dk

/+45 70 70 22 03

 

App /Stellplatz

plads@dacf.dk

 

Hjemmeside/

Træfkalender:

webmaster@dacf.dk

 

DacfShoppen:

shop@dacf.dk

 

Rejsekonsulent:

rejsekonsulent@dacf.dk

 

Rabat aftaler/bannerannoncer

formand@dacf.dk

 

Bladredaktion og Guide:

formand@dacf.dk

 

Facebook/Forum:

forum@dacf.dk